Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning bijna-energieneutraal zijn. Zo’n BEN-woning moet in Vlaanderen voldoen aan zes voorwaarden. Wij lijsten ze voor je op.

1. Energieprestatieniveau: E30 of lager

Het E-peil is kleiner of gelijk aan E30. Dat E-peil is de energetische score van je volledige woning: technieken, compactheid, oriëntatie, …

2. S-peil: S31 of lager

Het S-peil drukt de energie-efficiëntie van de bouwschil (buitenmuren, ramen, dak, vloeren, …) uit en evalueert alle warmtewinsten en -verliezen. Hoe minder energie je nodig hebt om je woning te verwarmen, hoe lager en hoe beter je S-peil.

Let op: er komen nog heel wat andere voorwaarden bij kijken om dit peil naar beneden te krijgen. Ontdek ze hier.

 

3. Isolatiewaarde van de constructiedelen: Umax

BEN staat voor een doorgedreven isolatie. Voor de verschillende constructiedelen gelden Umax-eisen. U duidt aan hoe goed een bepaald onderdeel van je woning isoleert. Voor een BEN-woning geldt er per constructiedeel een maximum:

Constructiedeel Umax BEN (W/m²K)
Daken en plafonds 0.24
Buitenmuren 0.24
Vloeren 0.24
Ramen (glas + kader) 1.5
Beglazing 1.1
Deuren en poorten 2.0

4. Oververhitting

In een BEN-woning mag de oververhittingsindicator niet meer bedragen dan 6.500 Kh. In goed geïsoleerde woningen blijft de warmte binnenhangen, maar een BEN-woning raakt niet oververhit als je voldoende aandacht besteedt aan zonwering, de oriëntatie van je ramen of als je voor nachtelijke ventilatie kiest. Bespreek dit met je architect.

5. Ventilatie-eisen

Een ventilatiesysteem is sinds 2006 verplicht voor nieuwbouw, maar sinds 2016 moet het ook de nodige kwaliteit leveren. Je bent verplicht om een ventilatieverslaggever in te schakelen. Die maakt een ventilatievoorontwerp en stelt het ventilatieprestatieverslag op.

Je hebt keuze uit vier verschillende systemen: A, B, C of D. Je kiest best voor een systeem met vraagsturing of warmteterugwinning om zoveel mogelijk energie te besparen.

6. Minimum aandeel hernieuwbare energie

De netto energiebehoefte voor verwarming mag maximaal 70 kWh/m² bedragen. Een BEN-woning moet minstens 15 kWh/m² energie uit hernieuwbare bronnen halen. Je kan kiezen uit de volgende opties. Combineren kan ook!

  • Zonneboiler.
  • PV-panelen.
  • Warmtepomp.
  • Warmtepompboiler.
  • Biomassaketel.
  • Aansluiting op een stadsverwarmings- of stadskoelingsnet.
  • Participatie in een hernieuwbaar energieproject in je provincie.

En hoe zorg je ervoor dat je nieuwbouw hier allemaal mee in orde is? Da’s rekenwerk voor specialisten. Het is dan ook de taak van je architect en je EPB-verslaggever om te zorgen dat de cijfertjes kloppen.

Sleutel op de deur bouwen expert

Als we een woning of appartement bouwen volgens de Sleutel op de deur te formule nemen wij nemen wij de realisatie van de bouwwerken volledig op ons. De werken worden uitbesteed aan onderaannemers, waarbij de hoofdaannemer wel het aanspreekpunt en de hoofdverantwoordelijke blijft. Architect Gruwez coördineertde de werken en de aannemers van bij het ontwerp tot de oplevering van de woning.

ben architect

Een gewoon huis is voor veel mensen niet genoeg, de meeste willen duurzaam wonen. Ben jij ook van dat principe bouw dan een bijna-energienautraal huis. Voor het ontwerp en bouwen van een BEN woning  kunt u terecht bij architectenbureau Frank Gruwez. Ons bureau ontwerpt en maakt verschillende soorten huizen, waaronder bijna-energieneutrale huizen.