Passief bouwen gezocht? dan zit je hier goed! Wij bieden u een overzicht van bedrijven actief in Passief bouwen.

Wij selecteren hier een aantal bedrijven actief in Passief bouwen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams Brabant en andere delen van Vlaanderen. Bekijk onze selectie om het juiste bedrijf te contacteren. Klik op de link en ga onmiddellijk naar de website.

U kan hier ook een overzicht van zeer relevante  bouwbedrijven terugvinden.

Ben je van plan om weldra passie te bouwen of verbouwen? Dan je snel merken dat er veel komt bij kijken. Het bouwen van een huis of appartement is dan ook een grote onderneming . Je moet een stuk bouwgrond aankopen, je woning of appartement laten ontwerpen, het huis of appartement laten bouwen,  er is het dak en buitenschrijnwerk, de techniek en de afwerking …

Passief bouwen – Aanbevolen bedrijven

Passieve Villabouw

Architect Gruwez en zijn team zijn gespecialiseerd in villabouw. Ons bureau biedt u een allesomvattende service aan, wij leggen de lat zeer hoog, omdat we werken met duurzame materialen. Architectenbureau Gruwez heeft heel wat jaren ervaring in villa’s bouwen, door onze kennis en ervaring is het perfect mogelijk 100 % aan uw verwachtingen te voldoen. Wij doen meer dan ontwerpen alleen, ons team van gedreven vakmensen zullen uw project begeleiden van studie en ontwerp, over ruwbouw, tot een volledig afgewerkt geheel. Architect Gruwez is de man waar je kan op rekenen, hij staat zelf in voor de opvolging van constructies tot zelf coördinatie van de uitvoering ervan.


Appartement passief bouwen

De laatste jaren stijgt  appartementsbouw zienderogen . De bouw van appartementen is de steunpilaar van de bouwsector in Vlaanderen: hij is goed voor 60 procent van de bouw. Vertrouw de realisatie van uw appartementsgebouw toe aan Architect Gruwez, na een persoonlijk contact zal u merken dat als u een architect voor appartementsbouw zoekt u werkelijk het beste kunt werken met architect Gruwez!


Verelst

De knoop is doorgehakt: je gaat eindelijk je droomhuis bouwen. Natuurlijk wil je levenslang van deze investering genieten. Dus kies je resoluut voor een ecologische woning. Alleen is de vraag wat nu het beste is: een BEN-woning bouwen of een passiefhuis bouwen?

De toekomstnorm: BEN

BEN (of bijna-energie-neutrale) woningen hebben een hoge energieprestatie, wat betekent dat er bijna geen energie is vereist voor verwarming, koeling, ventilatie en de productie van sanitair warm water. Dit is het resultaat van verschillende ingrepen:

  • een goede oriëntatie (liefst noord-zuid),
  • een compact ontwerp,
  • een verregaande isolatie van de buitenschil,
  • een maximale luchtdichtheid,
  • een juiste verhouding van de glasoppervlakte,
  • de toepassing van materialen met een correcte U-waarde,
  • voldoende aan- en afvoer van verse lucht.

De energievraag moet maximaal worden ingevuld met energie uit hernieuwbare bronnen, hoewel traditionele hoogcondenserende ketels nog steeds zijn toegelaten.

Om van een BEN-woning te kunnen spreken, moeten al deze ingrepen resulteren in een E-peil van maximaal 30 en een maximale netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling van maximaal 70 kWh/m². Dat is trouwens 50 tot 60% lager dan in een conventioneel gebouwde woning.

Bij een passiefhuis ligt de lat hoger. Er wordt nog beter geïsoleerd en er wordt een extreme luchtdichtheid nagestreefd. Hierdoor is het mogelijk om een groot deel van de energievraag met ‘passieve energie’ in te vullen: de warmte die de zon, mensen en apparaten produceren.

Tevens moeten de bewoners energiezuinige huishoudapparaten aanwenden en overal ledverlichting voorzien. Hierdoor bedraagt de energiebehoefte maximaal 15 kWh/m², wat 80 à 90% minder is dan in een conventionele woning.

Het E-peil is soms zelfs negatief, wat betekent dat de woning meer energie opwekt dan ze verbruikt. Net als bij BEN moet de resterende energiebehoefte maximaal worden ingevuld via hernieuwbare bronnen.

In tegenstelling tot BEN-woningen is er bij passieve woningbouw een verplichting tot ventilatie met een systeem D, dat bovendien ook nog eens met warmterecuperatie moet werken.

Deze bouwformule vraagt weliswaar heel wat inspanningen, maar het resultaat is een woning die quasi geen ecologische voetafdruk meer nalaat.


Arkana

Een passiefhuis is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een optimaal winter- en zomercomfort. Tijdens het grootste deel van het jaar kan een passieve woning op kamertemperatuur blijven zonder een klassiek verwarmings- of koelingssysteem te gebruiken. Bij de meest extreme buitencondities is er echter wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die energievraag is zeer klein. Het bouwen van een passiefwoning vereist heel wat expertise, want alle parameters van de opbouw dienen hierop afgestemd te zijn.

De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte;

Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

De kostprijs van een passiefhuis wordt bepaald door verschillende factoren zoals de grootte van het huis, het aantal m² woonoppervlakte, en de complexiteit van het ontwerp.

Een passiefhuis is een zeer energiezuinige constructie, waardoor u onmiddellijk bespaart op uw energiefactuur. Tevens hebt u recht op subsidies en premies, voor meer info www.energiesparen.be.

Aangezien een passiefhuis nu reeds ruimschoots voldoet aan de toekomstige energienormen, heeft dit een positieve invloed op de waarde van uw woning.

 


Energiebewustontwerpen

In 2003 zette Vlaanderen de eerste echte stappen in gecertificeerd passief bouwen. De voorlopers hadden een architect gevonden en samen gingen ze op zoek naar de juiste oplossingen. In een passiefhuis wordt bewust geïnvesteerd om de netto energiebehoefte voor ruimteverwarming drastisch te verlagen: je woning kan pas gecertificeerd worden als, onder andere, je netto energiebehoefte lager is dan 15 kWh per vierkante meter per jaar, dat is (bijna) 5 keer lager dan de Vlaamse norm die vandaag voor nieuwbouw op 70 kWh/m².j staat. Deze lage behoefte vertaalt zich ook in een hogere flexibiliteit naar keuze van systemen om een hoger comfort in de woning te kunnen behalen tegen een heel lage stookkost.

De ervaringen met de eerste gezinnen, de voorlopers, die tussen 2005 en 2008 in hun passiefhuis konden intrekken zijn heel leerrijk geweest. Vandaag, 14 jaar later, sta ik 500 gecertificeerde passiefhuizen verder. Er wonen reeds 500 gezinnen in een gecertificeerd passiefhuis waarvan ik mee heb nagedacht over de technieken. Samen met de opdrachtgevers hebben we telkens de technieken in vraag gesteld en een oplossing naar voor geschoven die de vraag van verwarming, sanitair warm water en ventilatie kon invullen binnen de behoeftes van de klant. Behoeftes op vlak van comfort, bedieningsgemak, budget, verbruik, ecologische motieven, … voor elk wat wils in de wereld van passiefhuistechnieken.

In dit artikel probeer ik jullie aan de hand van cijfers meer inzicht te geven in de parameters van dit keuzeproces. Hiervoor moet ik enkele aannames doen: grootte van de woning, aantal leefruimtes (en hoe groot zijn ze), aantal natte ruimtes en aantal personen in de woning. Afhankelijk van de aannames is er toch een duidelijk verschil in kostprijs en mogelijkheden.

 


Sleutel op de deur bouwen

Als we een woning of appartement bouwen volgens de Sleutel op de deur te formule nemen wij nemen wij de realisatie van de bouwwerken volledig op ons. De werken worden uitbesteed aan onderaannemers, waarbij de hoofdaannemer wel het aanspreekpunt en de hoofdverantwoordelijke blijft. Architect Gruwez coördineertde de werken en de aannemers van bij het ontwerp tot de oplevering van de woning.

ben architect

Een gewoon huis is voor veel mensen niet genoeg, de meeste willen duurzaam wonen. Ben jij ook van dat principe bouw dan een bijna-energienautraal huis. Voor het ontwerp en bouwen van een BEN woning  kunt u terecht bij architectenbureau Frank Gruwez. Ons bureau ontwerpt en maakt verschillende soorten huizen, waaronder bijna-energieneutrale huizen.